Doktorandi
Lidé
Doktorandi
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Interní doktorandiObor: Mezinárodní teritoriální studia

Vystudoval západoevropská studia na Institutu mezinárodních studií FSV UK. Specializuje se na politický vývoj zemí v oblasti Středozemí, zejména na Itálii. Ve svém výzkumu se zabývá politickou vědou v Itálii a osobou Giovanniho Sartoriho.


Vyučované předměty

Obor: Mezinárodní teritoriální studia

Téma: The Changing Role of State in International Relations: Under Pressure by Emerging Threats of Cyber Space


Vyučované předměty


Obor: Mezinárodní teritoriální studia

Vystudovala obory politologie a evropská studia a mezinárodní rozvojová studia na Univerzitě Palackého v Olomouci. Jejími odbornými zájmy jsou mezinárodní bezpečnost a řešení konfliktů. Ve svém doktorském výzkumu se věnuje stabilizaci konfliktních regionů.


Vyučované předměty

Obor: Mezinárodní teritoriální studia

Ve svém doktorském výzkumu se věnuje de-radikalizaci islámských extremistů na území vybraných zemí západní EvropyObor: Moderní dějiny

Téma: Koloniální politika Salazarova režimu v Portugalské Indii v letech 1930-1961: propaganda versus realitaObor: Mezinárodní teritoriální studia

Téma: Regionálny secesionizmus v Európskej únii (so zameraním na severský región - Alandské a Faerské ostrovy)


Obor: Mezinárodní teritoriální studia

Téma: Občanská integrace přistěhovalců v Evropě: nový model asimilace?
Obor: Mezinárodní teritoriální studia

Téma: Proměna italského stranického systému - Případ Ligy Severu


Obor: Mezinárodní teritoriální stuida

Téma: Lidská práva z pohledu migrace

Externí doktorandi

Obor: Mezinárodní teritoriální studia

Ve svém doktorském výzkumu se zabývá vlivem europeizace na poli-tické aktéry v Itálii.

Vyučované předměty
Obor: Mezinárodní teritoriální studia

Téma: Zásady veřejné diplomacie a mediální politika mezinárodních organizací

Obor: Mezinárodní teritoriální studia

Téma: Eroze regionální politiky na příkladu vzestupu Britské národní strany v letech 2001 až 2009 ve Velké Británii

Vyučované předměty


Obor: Mezinárodní teritoriální studia

Téma: Efekt boloňského procesu na národní vysokoškolské politiky

Vyučované předměty


Obor: Mezinárodní teritoriální studia

Téma: Proměny a transformační potenciál Public-Private Partnerships v období post-New Public Management: přechod k novým metodám a strukturám ve veřejné správě ve Velké Británii a Španělsku

Vyučované předmětyObor: Mezinárodní teritoriální studia

Téma: Ostrovní národní identity - Angličan versus Brit

Vyučované předměty


Obor: Mezinárodní teritoriální studia

Téma: Eurázia v období Presunu Hegemonickej Moci: Nemecko-Ruská Aliancia v Civilizačnom kontexte Dynamiky Globálnych Procesov
Obor: Mezinárodní teritoriální studia

Téma: Komitologie podle Lisabonské smlouvy a prosazování národních zájmů České republikyDoktorandi

Interní doktorandiObor: Mezinárodní teritoriální studia

Vystudoval západoevropská studia na Institutu mezinárodních studií FSV UK. Specializuje se na politický vývoj zemí v oblasti Středozemí, zejména na Itálii. Ve svém výzkumu se zabývá politickou vědou v Itálii a osobou Giovanniho Sartoriho.


Vyučované předměty

Obor: Mezinárodní teritoriální studia

Téma: The Changing Role of State in International Relations: Under Pressure by Emerging Threats of Cyber Space


Vyučované předměty


Obor: Mezinárodní teritoriální studia

Vystudovala obory politologie a evropská studia a mezinárodní rozvojová studia na Univerzitě Palackého v Olomouci. Jejími odbornými zájmy jsou mezinárodní bezpečnost a řešení konfliktů. Ve svém doktorském výzkumu se věnuje stabilizaci konfliktních regionů.


Vyučované předměty

Obor: Mezinárodní teritoriální studia

Ve svém doktorském výzkumu se věnuje de-radikalizaci islámských extremistů na území vybraných zemí západní EvropyObor: Moderní dějiny

Téma: Koloniální politika Salazarova režimu v Portugalské Indii v letech 1930-1961: propaganda versus realitaObor: Mezinárodní teritoriální studia

Téma: Regionálny secesionizmus v Európskej únii (so zameraním na severský región - Alandské a Faerské ostrovy)


Obor: Mezinárodní teritoriální studia

Téma: Občanská integrace přistěhovalců v Evropě: nový model asimilace?
Obor: Mezinárodní teritoriální studia

Téma: Proměna italského stranického systému - Případ Ligy Severu


Obor: Mezinárodní teritoriální stuida

Téma: Lidská práva z pohledu migrace

Externí doktorandi

Obor: Mezinárodní teritoriální studia

Ve svém doktorském výzkumu se zabývá vlivem europeizace na poli-tické aktéry v Itálii.

Vyučované předměty
Obor: Mezinárodní teritoriální studia

Téma: Zásady veřejné diplomacie a mediální politika mezinárodních organizací

Obor: Mezinárodní teritoriální studia

Téma: Eroze regionální politiky na příkladu vzestupu Britské národní strany v letech 2001 až 2009 ve Velké Británii

Vyučované předměty


Obor: Mezinárodní teritoriální studia

Téma: Efekt boloňského procesu na národní vysokoškolské politiky

Vyučované předměty


Obor: Mezinárodní teritoriální studia

Téma: Proměny a transformační potenciál Public-Private Partnerships v období post-New Public Management: přechod k novým metodám a strukturám ve veřejné správě ve Velké Británii a Španělsku

Vyučované předmětyObor: Mezinárodní teritoriální studia

Téma: Ostrovní národní identity - Angličan versus Brit

Vyučované předměty


Obor: Mezinárodní teritoriální studia

Téma: Eurázia v období Presunu Hegemonickej Moci: Nemecko-Ruská Aliancia v Civilizačnom kontexte Dynamiky Globálnych Procesov
Obor: Mezinárodní teritoriální studia

Téma: Komitologie podle Lisabonské smlouvy a prosazování národních zájmů České republiky