European Studies
Studium
Cizojazyčné programy
European Studies
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

European Studies

European Studies je dvouletý magisterský studijní obor vyučovaný v anglickém jazyce, který je součástí širší nabídky cizojazyčných oborů Institutu mezinárodních studií. Úkolem oboru je studium evropského teritoria, jeho historie a politiky, evropského integračního procesu a dalších právních, politických, ekonomických a kulturních aspektů evropské integrace. Zabývá se nejen jednotlivými evropskými státy, ale také procesem evropské integrace v jeho celistvosti i mnohotvárnosti se silným důrazem především na současný vývoj. Zvláštní pozornost je věnována především roli a postavení středoevropských států v Evropské unii. Obor je určen absolventům bakalářského studia v oboru politických věd, mezinárodních teritoriálních studií, ekonomie apod. Absolventi oboru budou připraveni zastávat odpovědné pozice ve státní správě a diplomacii, v institucích Evropské unie, ale také v mezinárodních organizacích, v institucích zabývajících se výzkumem a vývojem, v soukromé sféře a v médiích.

Garantem oboru je doc. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, LL.M., Ph.D., Jean Monnet Chair.

Jako v případě všech cizojazyčných oborů FSV UK je i studium oboru European Studies za úhradu.

Více informací naleznete přímo na stránkách PRAREAS - Prague Area Studies.


European Studies

European Studies

European Studies je dvouletý magisterský studijní obor vyučovaný v anglickém jazyce, který je součástí širší nabídky cizojazyčných oborů Institutu mezinárodních studií. Úkolem oboru je studium evropského teritoria, jeho historie a politiky, evropského integračního procesu a dalších právních, politických, ekonomických a kulturních aspektů evropské integrace. Zabývá se nejen jednotlivými evropskými státy, ale také procesem evropské integrace v jeho celistvosti i mnohotvárnosti se silným důrazem především na současný vývoj. Zvláštní pozornost je věnována především roli a postavení středoevropských států v Evropské unii. Obor je určen absolventům bakalářského studia v oboru politických věd, mezinárodních teritoriálních studií, ekonomie apod. Absolventi oboru budou připraveni zastávat odpovědné pozice ve státní správě a diplomacii, v institucích Evropské unie, ale také v mezinárodních organizacích, v institucích zabývajících se výzkumem a vývojem, v soukromé sféře a v médiích.

Garantem oboru je doc. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, LL.M., Ph.D., Jean Monnet Chair.

Jako v případě všech cizojazyčných oborů FSV UK je i studium oboru European Studies za úhradu.

Více informací naleznete přímo na stránkách PRAREAS - Prague Area Studies.