Možnosti pro studenty
Zahraniční vztahy
Studium v zahraničí
Možnosti pro studenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Možnosti studia v zahraničí

Naši studenti mají mnoho nejrůznějších možností studia v zahraničí. Děje se tak jednak prostřednictvím programu ERASMUS ale také prostřednictvím 160 meziuniverzitních dohod Karlovy univerzity. Obecné informace podává Oddělení zahraničních styků FSV. Na této stránce naleznete konkrétní pokyny, jak postupovat při žádosti o zahraniční výjezd, ať už v rámci programu ERASMUS či meziuniverzitní dohody, a také aktuální možnosti výjezdu.

Další informace týkající se výjezdu do zahraničí můžete čerpat na těchto užitečných internetových adresách.

Na stránkách univerzity naleznete informace k uznávání zahraničního vzdělání a kvalifikace v České rebpulice a na Univerzitě Karlově.


Možnosti pro studenty

Možnosti studia v zahraničí

Naši studenti mají mnoho nejrůznějších možností studia v zahraničí. Děje se tak jednak prostřednictvím programu ERASMUS ale také prostřednictvím 160 meziuniverzitních dohod Karlovy univerzity. Obecné informace podává Oddělení zahraničních styků FSV. Na této stránce naleznete konkrétní pokyny, jak postupovat při žádosti o zahraniční výjezd, ať už v rámci programu ERASMUS či meziuniverzitní dohody, a také aktuální možnosti výjezdu.

Další informace týkající se výjezdu do zahraničí můžete čerpat na těchto užitečných internetových adresách.

Na stránkách univerzity naleznete informace k uznávání zahraničního vzdělání a kvalifikace v České rebpulice a na Univerzitě Karlově.