Evropská studia (začátek studia do 2015/2016)
Pro uchazeče
Informace pro uchazeče
Evropská studia (začátek studia do 2015/2016)
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Evropská studia

Přijímací zkoušky na obor evropská studia se skládají ze dvou kol, písemného a ústního.


Písemné kolo sestává ze znalostního testu typu „multiple choice“, který ověřuje orientaci uchazečů v problematice dějin, politických, ekonomických a právních aspektů a aktuálních problémů evropského integračního procesu (maximum 70 bodů) a z eseje v cizím jazyce (angličtina, francouzština, němčina, italština, španělština). Uchazeči zpracují jedno ze tří zadaných témat (maximum 30 bodů).


Ústní kolo se skládá ze zkoušky z druhého cizího jazyka (četba a překlad novinového článku), otázky vycházející z předloženého seznamu odborné literatury a motivačního pohovoru (každá ze tří podotázek otázek maximum 20 bodů, celkem maximum 60 bodů).


Ke stažení je seznam doporučené literatury ke zkoušce a ukázka písemného testu.


Obor je určen absolventům bakalářského a magisterského studia především společenskovědních a humanitních oborů (teritoriální studia, politologie, historie, ekonomie, právo…).


Absolventům bakalářských studijních oborů Mezinárodní teritoriální studia, Soudobé dějiny a Teritoriální studia, uskutečňovaných na UK FSV, může děkan prominout přijímací zkoušku, jestliže během studia bakalářského cyklu má uchazeč průměrný prospěch do 1,50 včetně, bakalářskou zkoušku složí v prvním termínu, na který se přihlásil, a dosáhne při ní prospěchu do 1,50 včetně, přičemž žádná z částí bakalářské zkoušky není hodnocena stupněm dobře.


Jak podat přihlášku?

Evropská studia (začátek studia do 2015/2016)

Evropská studia

Přijímací zkoušky na obor evropská studia se skládají ze dvou kol, písemného a ústního.


Písemné kolo sestává ze znalostního testu typu „multiple choice“, který ověřuje orientaci uchazečů v problematice dějin, politických, ekonomických a právních aspektů a aktuálních problémů evropského integračního procesu (maximum 70 bodů) a z eseje v cizím jazyce (angličtina, francouzština, němčina, italština, španělština). Uchazeči zpracují jedno ze tří zadaných témat (maximum 30 bodů).


Ústní kolo se skládá ze zkoušky z druhého cizího jazyka (četba a překlad novinového článku), otázky vycházející z předloženého seznamu odborné literatury a motivačního pohovoru (každá ze tří podotázek otázek maximum 20 bodů, celkem maximum 60 bodů).


Ke stažení je seznam doporučené literatury ke zkoušce a ukázka písemného testu.


Obor je určen absolventům bakalářského a magisterského studia především společenskovědních a humanitních oborů (teritoriální studia, politologie, historie, ekonomie, právo…).


Absolventům bakalářských studijních oborů Mezinárodní teritoriální studia, Soudobé dějiny a Teritoriální studia, uskutečňovaných na UK FSV, může děkan prominout přijímací zkoušku, jestliže během studia bakalářského cyklu má uchazeč průměrný prospěch do 1,50 včetně, bakalářskou zkoušku složí v prvním termínu, na který se přihlásil, a dosáhne při ní prospěchu do 1,50 včetně, přičemž žádná z částí bakalářské zkoušky není hodnocena stupněm dobře.


Jak podat přihlášku?