Profil absolventa
Studium
Evropská studia (Evropská specializace NMTS)
Profil absolventa
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Profil absolventa evropských studií

Absolventi navazujícího magisterského oboru Evropská studia získávají multidisciplinární odbornou průpravu v oblasti evropské integrace na úrovni srovnatelné s předními univerzitami v západní Evropě a Severní Americe.

Během studia posluchači absolvují povinný základ přednášek a seminářů v oblasti dějin evropské integrace, politických, ekonomických a právních aspektů integračního procesu. Podle svého zájmu a zaměření si svoji odbornost prohlubují v rámci široké nabídky volitelných specializovaných předmětů. Díky systematickému vedení k akademickému psaní jsou absolventi schopni vypracovat odborně i formálně kvalitní analytické studie. Absolventi dokáží - i díky studijním pobytům na západoevropských univerzitách - bez problémů odborně komunikovat nejméně ve dvou světových jazycích.

Absolventi oboru Evropská studia jsou žádanými a výborně hodnocenými pracovníky na odpovědných místech ve státní správě a diplomacii, mezinárodních organizacích v čele s institucemi Evropské unie, výzkumu a vývoji, soukromé sféře i médiích.

Studijní program

Profil absolventa

Profil absolventa evropských studií

Absolventi navazujícího magisterského oboru Evropská studia získávají multidisciplinární odbornou průpravu v oblasti evropské integrace na úrovni srovnatelné s předními univerzitami v západní Evropě a Severní Americe.

Během studia posluchači absolvují povinný základ přednášek a seminářů v oblasti dějin evropské integrace, politických, ekonomických a právních aspektů integračního procesu. Podle svého zájmu a zaměření si svoji odbornost prohlubují v rámci široké nabídky volitelných specializovaných předmětů. Díky systematickému vedení k akademickému psaní jsou absolventi schopni vypracovat odborně i formálně kvalitní analytické studie. Absolventi dokáží - i díky studijním pobytům na západoevropských univerzitách - bez problémů odborně komunikovat nejméně ve dvou světových jazycích.

Absolventi oboru Evropská studia jsou žádanými a výborně hodnocenými pracovníky na odpovědných místech ve státní správě a diplomacii, mezinárodních organizacích v čele s institucemi Evropské unie, výzkumu a vývoji, soukromé sféře i médiích.

Studijní program