Studijní program
Studium
Západoevropská studia (Západoevropská specializace NMTS)
Studijní program
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Studijní program Západoevropská studia

Aktuální studijní program je k nahlédnutí v Karolince FSV UK.


Celkové studijní povinnosti:

120 kreditů

Povinné předměty:

71 kreditů

Povinně volitelné předměty:

min. 37 kreditů

Volitelné předměty:

max. 12 kreditů


Rozvrh na aktuální semestr je k dispozici ve Studijním informačním systému.NMTS - Západoevropská specializace (od 2016/2017)

Aktuální informace jsou k dispozici v Karolince FSV UK.


Celkové studijní povinnosti:

120 kreditů

Povinné předměty společného základu:

39 kreditů

Povinně volitelné předměty:

69 kreditů

- z toho:

povinné předměty v rámci specializace

36 kreditů

povinně volitelné předměty v rámci specializace

min. 18 kreditů

povinně volitelné předměty v rámci oboru (t.j. z nabídky všech specializací)

max. 15 kreditů

Volitelné předměty (čl.4 odst. 10 Studijního a zkušebního řádu UK)

max. 12 kreditů
Zaměření


Studijní program

Studijní program Západoevropská studia

Aktuální studijní program je k nahlédnutí v Karolince FSV UK.


Celkové studijní povinnosti:

120 kreditů

Povinné předměty:

71 kreditů

Povinně volitelné předměty:

min. 37 kreditů

Volitelné předměty:

max. 12 kreditů


Rozvrh na aktuální semestr je k dispozici ve Studijním informačním systému.NMTS - Západoevropská specializace (od 2016/2017)

Aktuální informace jsou k dispozici v Karolince FSV UK.


Celkové studijní povinnosti:

120 kreditů

Povinné předměty společného základu:

39 kreditů

Povinně volitelné předměty:

69 kreditů

- z toho:

povinné předměty v rámci specializace

36 kreditů

povinně volitelné předměty v rámci specializace

min. 18 kreditů

povinně volitelné předměty v rámci oboru (t.j. z nabídky všech specializací)

max. 15 kreditů

Volitelné předměty (čl.4 odst. 10 Studijního a zkušebního řádu UK)

max. 12 kreditů
Zaměření