Profil absolventa
Studium
Západoevropská studia (Západoevropská specializace NMTS)
Profil absolventa
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Profil absolventa západoevropských studií

Absolventi navazujícího magisterského oboru Západoevropská studia získávají multidisciplinární odbornou průpravu v oblasti teritoriálních studií a evropské integrace na úrovni srovnatelné s předními univerzitami v západní Evropě a Severní Americe.

Během studia posluchači absolvují povinný základ přednášek a seminářů v oblasti moderních dějin, politického, společenského, ekonomického a kulturního vývoje zemí západní Evropy (Francie, Velké Británie, Irska, Beneluxu, Skandinávie, Itálie, Španělska) a evropské integrace. Podle svého zájmu a zaměření si svoji odbornost prohlubují v rámci široké nabídky volitelných specializovaných předmětů. Díky systematickému vedení k akademickému psaní jsou absolventi schopni vypracovat odborně i formálně kvalitní analytické studie.

Absolventi oboru v sobě spojují dříve u nás chybějící odbornost v problematice evropské integrace v celé její šíři s porozuměním vývoji v jednotlivých západoevropských zemích. Jsou proto žádanými a výborně hodnocenými pracovníky na odpovědných místech ve státní správě a diplomacii, mezinárodních organizacích, v Evropské unii, výzkumu a vývoji, soukromé sféře i médiích.

Řada absolventů se zároveň prezentuje nadstandardními jazykovými znalostmi, které získali během výměnných pobytů a stážích na předních evropských univerzitách.

Studijní program

Profil absolventa

Profil absolventa západoevropských studií

Absolventi navazujícího magisterského oboru Západoevropská studia získávají multidisciplinární odbornou průpravu v oblasti teritoriálních studií a evropské integrace na úrovni srovnatelné s předními univerzitami v západní Evropě a Severní Americe.

Během studia posluchači absolvují povinný základ přednášek a seminářů v oblasti moderních dějin, politického, společenského, ekonomického a kulturního vývoje zemí západní Evropy (Francie, Velké Británie, Irska, Beneluxu, Skandinávie, Itálie, Španělska) a evropské integrace. Podle svého zájmu a zaměření si svoji odbornost prohlubují v rámci široké nabídky volitelných specializovaných předmětů. Díky systematickému vedení k akademickému psaní jsou absolventi schopni vypracovat odborně i formálně kvalitní analytické studie.

Absolventi oboru v sobě spojují dříve u nás chybějící odbornost v problematice evropské integrace v celé její šíři s porozuměním vývoji v jednotlivých západoevropských zemích. Jsou proto žádanými a výborně hodnocenými pracovníky na odpovědných místech ve státní správě a diplomacii, mezinárodních organizacích, v Evropské unii, výzkumu a vývoji, soukromé sféře i médiích.

Řada absolventů se zároveň prezentuje nadstandardními jazykovými znalostmi, které získali během výměnných pobytů a stážích na předních evropských univerzitách.

Studijní program