Představení oboru
Studium
Západoevropská studia (Západoevropská specializace NMTS)
Představení oboru
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Představení oboru Západoevropská studia

Obor Západoevropská studia je dvouletým magisterským programem vhodným pro absolventy bakalářského a magisterského studia, který studentům nabízí ucelenou kombinaci kurzů zaměřených na politický, historický, sociální, ekonomický a kulturní vývoj států západní Evropy. Pozornost je věnována zejména Velké Británii, Francii, zemím Beneluxu, v menší míře pak Skandinávii, Iberskému a Apeninskému poloostrovu. V rámci politického vývoje těchto teritorií se studenti seznámí i s evropským integračním procesem. Obor klade důraz zejména na multidisciplinaritu a pochopení souvislostí regionu v širším kontextu moderních a soudobých dějin s přihlédnutím ke specifikům jednotlivých teritorií, například prostřednictvím Britské a Francouzské specializace.

Garantem oboru je Prof. PhDr. Lenka ROVNÁ, CSc., Jean Monnet Chair, zakladatelka a dlouholetá vedoucí katedry západoevropských studií.

Profil absolventa

Představení oboru

Představení oboru Západoevropská studia

Obor Západoevropská studia je dvouletým magisterským programem vhodným pro absolventy bakalářského a magisterského studia, který studentům nabízí ucelenou kombinaci kurzů zaměřených na politický, historický, sociální, ekonomický a kulturní vývoj států západní Evropy. Pozornost je věnována zejména Velké Británii, Francii, zemím Beneluxu, v menší míře pak Skandinávii, Iberskému a Apeninskému poloostrovu. V rámci politického vývoje těchto teritorií se studenti seznámí i s evropským integračním procesem. Obor klade důraz zejména na multidisciplinaritu a pochopení souvislostí regionu v širším kontextu moderních a soudobých dějin s přihlédnutím ke specifikům jednotlivých teritorií, například prostřednictvím Britské a Francouzské specializace.

Garantem oboru je Prof. PhDr. Lenka ROVNÁ, CSc., Jean Monnet Chair, zakladatelka a dlouholetá vedoucí katedry západoevropských studií.

Profil absolventa