EUROPAEUM Vaclav Havel Programme
Studium
Evropská studia (Evropská specializace NMTS)
EUROPAEUM Vaclav Havel Programme
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

EUROPAEUM Vaclav Havel Programme

EUROPAEUM je sdružení prestižních evropských univerzit (Oxford, Leiden, Bologna, Bonn, Ženeva, Paříž I, Praha, Helsinki, Krakov), jeho sekretariát sídlí při univerzitě v Oxfordu.


V akademickém roce 2012-13 otevřel Institut mezinárodních studií FSV UK společně s Université Paris I Panthéon Sorbonne a Universiteit Leiden pod patronací EUROPAEUM novou magisterskou specializaci VÁCLAV HAVEL EUROPAEUM MA PROGRAMME (evropská politika, soudobé dějiny Evropy, Evropa v mezinárodních vztazích). V nejbližších letech se počítá s rozšířením o další partnerské univerzity. Účastníci programu jsou nositeli prestižního označení „Václav Havel Scholar“. Absolventi specializace obdrží vedle magisterského diplomu domovské univerzity i certifikát vydaný sdružením Europaeum.


Specializace EUROPAEUM zahrnuje semestrální pobyt na partnerské univerzitě, organizovaný v rámci programu Erasmus, účast na dvou jarních školách v Oxfordu za účasti posluchačů a pedagogů partnerských univerzit (podpořeno z prostředků EUROPAEUM) a psaní a obhajobu diplomové práce pod dvojím vedením.


V letech 2013 a 2014 byl pobyt účastníků programu na partnerských univerzitách finančně podpořen z programů Erasmus/Erasmus+ (Leiden) a Fond mobility UK (Paříž), při účasti na workshopech v Oxfordu hradil ubytování a stravu organzátor, na cestovní výdaje přispěla UK.


Program je určen studentům navazujících magisterských oborů Evropská studia a Západoevropská studia, kteří budou do programu zařazeni na základě výběrového řízení. Zájem o specializaci EUROPAEUM není potřeba uvádět na přihlášce ke studiu ES/ZES.


Odborným garantem specializace EUROPAEUM je prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.


Kontaktními pracovníky KZES pro EUROPAEUM jsou a .Výběrové řízení v akademickém roce 2015-16


Přihlášky do výběrového řízení na účast v programu EUROPAEUM se odevzdávají na sekretariátě KES k rukám Jana Vášky nejpozději do 20. 1. 2016. Přihláška musí obsahovat

1. strukturovaný životopis

2. motivační dopis/předběžný projekt pobytu na partnerské univerzitě

3. předběžný projekt diplomové práce

(dokumentace může být v českém/slovenském, anglickém nebo francouzském jazyce).


Zápis z výběrového řízení 1.2.2016

EUROPAEUM Vaclav Havel Programme

EUROPAEUM Vaclav Havel Programme

EUROPAEUM je sdružení prestižních evropských univerzit (Oxford, Leiden, Bologna, Bonn, Ženeva, Paříž I, Praha, Helsinki, Krakov), jeho sekretariát sídlí při univerzitě v Oxfordu.


V akademickém roce 2012-13 otevřel Institut mezinárodních studií FSV UK společně s Université Paris I Panthéon Sorbonne a Universiteit Leiden pod patronací EUROPAEUM novou magisterskou specializaci VÁCLAV HAVEL EUROPAEUM MA PROGRAMME (evropská politika, soudobé dějiny Evropy, Evropa v mezinárodních vztazích). V nejbližších letech se počítá s rozšířením o další partnerské univerzity. Účastníci programu jsou nositeli prestižního označení „Václav Havel Scholar“. Absolventi specializace obdrží vedle magisterského diplomu domovské univerzity i certifikát vydaný sdružením Europaeum.


Specializace EUROPAEUM zahrnuje semestrální pobyt na partnerské univerzitě, organizovaný v rámci programu Erasmus, účast na dvou jarních školách v Oxfordu za účasti posluchačů a pedagogů partnerských univerzit (podpořeno z prostředků EUROPAEUM) a psaní a obhajobu diplomové práce pod dvojím vedením.


V letech 2013 a 2014 byl pobyt účastníků programu na partnerských univerzitách finančně podpořen z programů Erasmus/Erasmus+ (Leiden) a Fond mobility UK (Paříž), při účasti na workshopech v Oxfordu hradil ubytování a stravu organzátor, na cestovní výdaje přispěla UK.


Program je určen studentům navazujících magisterských oborů Evropská studia a Západoevropská studia, kteří budou do programu zařazeni na základě výběrového řízení. Zájem o specializaci EUROPAEUM není potřeba uvádět na přihlášce ke studiu ES/ZES.


Odborným garantem specializace EUROPAEUM je prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.


Kontaktními pracovníky KZES pro EUROPAEUM jsou a .Výběrové řízení v akademickém roce 2015-16


Přihlášky do výběrového řízení na účast v programu EUROPAEUM se odevzdávají na sekretariátě KES k rukám Jana Vášky nejpozději do 20. 1. 2016. Přihláška musí obsahovat

1. strukturovaný životopis

2. motivační dopis/předběžný projekt pobytu na partnerské univerzitě

3. předběžný projekt diplomové práce

(dokumentace může být v českém/slovenském, anglickém nebo francouzském jazyce).


Zápis z výběrového řízení 1.2.2016