Francouzské a Britské zaměření
Studium
Západoevropská studia (Západoevropská specializace NMTS)
Francouzské a Britské zaměření
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Francouzské zaměření

Francouzská studia IMS nabízí studentům kurzy zaměřené na současnou politickou, sociální a kulturní situaci Francie a frankofonních států, moderní dějiny Francie a francouzsko-českých vztahů. Zvláštní důraz je kladen na postavení Francie v Evropské unii a na postoje Francie k dalšímu směřování evropské integrace. Jazykové znalosti si studenti mohou doplnit v rámci specializovaných jazykových kurzů z nabídky FSV UK. Kromě kurzů, které jsou součástí stálé nabídky IMS FSV UK, mají studenti možnost navštěvovat přednášky hostujících vyučujících z předních francouzských akademických pracovišť. Hlavními partnery specializace jsou Université Paris I Panthéon Sorbonne, IEP de Paris a Cefres.


Získají-li studenti v rámci Francouzského zaměření 50 kreditů, mají možnost obdržet na konci magisterského studia v rámci programu Západoevropská studia Certifikát o absolvování Francouzské specializace, který vydává FSV UK. Do celkového počtu padesáti kreditů lze zahrnout kurzy z nabídky IMS FSV UK, ale také kredity získané během zahraničních studijních pobytů na partnerských univerzitách (po dohodě) a bakalářské kurzy (po dohodě).


Kontaktním pracovníkem KZES pro francouzské zaměření je .Kurzy pro francouzské zaměření


Kurzy hostujících vyučujících


Kurzy hostujících vyučujících probíhají v angličtině a ve francouzštině a jsou hodnoceny šesti kredity. Studenti si zapisují ty kódy, které během svého studia ještě zapsány neměli. V každém semestru se konají jiné kurzy.


LS 2015/2016:


...bude upřesněno...Kurzy stálých vyučujících katedry západoevropských studií

Britské zaměření

V rámci magisterských oborů/specializací Západoevropská studia a Evropská studia mají studenti po splnění nejméně 40 kreditů z nabídky kurzů vedených stálými i hostujícími vyučujícími FSV UK, zaměřených na moderní dějiny Velké Británie, sociálně-politické reálie a aktuální problémy země, na proměny postavení Británie ve světě a její postoj k evropské integraci, Skotsko a Irsko možnost k diplomu získat i osvědčení o absolvování zaměření Britská studia.


Cílem tohoto programu je dát posluchačům příležitost k vhledu a porozumění dějinám i současnosti společnosti, která během své koloniální historie „vyvezla“ svůj politický systém i své hodnoty do více než padesáti zemí světa a položila tak základ fenoménu tzv. anglosaského světa a kultury. Oficiální zahájení Britských studií proběhlo 16. října 2007 za účasti Její královské Výsosti princezny Anny a velvyslankyně Spojeného království v ČR Její Excelence Lindy Duffield.


Kontaktním pracovníkem KZES pro specializaci Britská studia je .Kurzy pro britské zaměření


LS 2015/2016


...bude upřesněno...


Pro aktuální nabídku stálých a mimořádných kurzů viz Karolinku UK FSV.Postup při žádosti o udělení certifikátu Britských studií


Do zaměření Britská studia není potřeba se formálně registrovat. Při uzavření studia před státní závěrečnou zkouškou podá student na sekretariát KES k rukám Jana Vášky žádost o udělení osvědčení o absolvování Britských studií spolu se seznamem započitatelných absolvovaných kurzů a výpisem z IS.

Do kvóty 40 kreditů je možné vedle kurzů ze stálé nabídky magisterských kurzů KES a předmětů hostujících vyučujících započítat i relevantní bakalářské předměty vyučované IMS, předměty z nabídky ostatních institutů UK FSV a po dohodě i předměty absolvované v rámci zahraničních studijních pobytů.

Francouzské a Britské zaměření

Francouzské zaměření

Francouzská studia IMS nabízí studentům kurzy zaměřené na současnou politickou, sociální a kulturní situaci Francie a frankofonních států, moderní dějiny Francie a francouzsko-českých vztahů. Zvláštní důraz je kladen na postavení Francie v Evropské unii a na postoje Francie k dalšímu směřování evropské integrace. Jazykové znalosti si studenti mohou doplnit v rámci specializovaných jazykových kurzů z nabídky FSV UK. Kromě kurzů, které jsou součástí stálé nabídky IMS FSV UK, mají studenti možnost navštěvovat přednášky hostujících vyučujících z předních francouzských akademických pracovišť. Hlavními partnery specializace jsou Université Paris I Panthéon Sorbonne, IEP de Paris a Cefres.


Získají-li studenti v rámci Francouzského zaměření 50 kreditů, mají možnost obdržet na konci magisterského studia v rámci programu Západoevropská studia Certifikát o absolvování Francouzské specializace, který vydává FSV UK. Do celkového počtu padesáti kreditů lze zahrnout kurzy z nabídky IMS FSV UK, ale také kredity získané během zahraničních studijních pobytů na partnerských univerzitách (po dohodě) a bakalářské kurzy (po dohodě).


Kontaktním pracovníkem KZES pro francouzské zaměření je .Kurzy pro francouzské zaměření


Kurzy hostujících vyučujících


Kurzy hostujících vyučujících probíhají v angličtině a ve francouzštině a jsou hodnoceny šesti kredity. Studenti si zapisují ty kódy, které během svého studia ještě zapsány neměli. V každém semestru se konají jiné kurzy.


LS 2015/2016:


...bude upřesněno...Kurzy stálých vyučujících katedry západoevropských studií

Britské zaměření

V rámci magisterských oborů/specializací Západoevropská studia a Evropská studia mají studenti po splnění nejméně 40 kreditů z nabídky kurzů vedených stálými i hostujícími vyučujícími FSV UK, zaměřených na moderní dějiny Velké Británie, sociálně-politické reálie a aktuální problémy země, na proměny postavení Británie ve světě a její postoj k evropské integraci, Skotsko a Irsko možnost k diplomu získat i osvědčení o absolvování zaměření Britská studia.


Cílem tohoto programu je dát posluchačům příležitost k vhledu a porozumění dějinám i současnosti společnosti, která během své koloniální historie „vyvezla“ svůj politický systém i své hodnoty do více než padesáti zemí světa a položila tak základ fenoménu tzv. anglosaského světa a kultury. Oficiální zahájení Britských studií proběhlo 16. října 2007 za účasti Její královské Výsosti princezny Anny a velvyslankyně Spojeného království v ČR Její Excelence Lindy Duffield.


Kontaktním pracovníkem KZES pro specializaci Britská studia je .Kurzy pro britské zaměření


LS 2015/2016


...bude upřesněno...


Pro aktuální nabídku stálých a mimořádných kurzů viz Karolinku UK FSV.Postup při žádosti o udělení certifikátu Britských studií


Do zaměření Britská studia není potřeba se formálně registrovat. Při uzavření studia před státní závěrečnou zkouškou podá student na sekretariát KES k rukám Jana Vášky žádost o udělení osvědčení o absolvování Britských studií spolu se seznamem započitatelných absolvovaných kurzů a výpisem z IS.

Do kvóty 40 kreditů je možné vedle kurzů ze stálé nabídky magisterských kurzů KES a předmětů hostujících vyučujících započítat i relevantní bakalářské předměty vyučované IMS, předměty z nabídky ostatních institutů UK FSV a po dohodě i předměty absolvované v rámci zahraničních studijních pobytů.