NMTS - Evropská a Západoevropská specializace (od 2016/2017)
Pro uchazeče
Informace pro uchazeče
NMTS - Evropská a Západoevropská specializace (od 2016/2017)
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

NMTS - Evropská a Západoevropská specializace

Od akademického roku 2016/2017 je na IMS organizováno magisterské studium v novém formátu. Stávající magisterské obory (na KES Evropská studia a Západoevropská studia) se stávají specializacemi nového společného magisterského oboru Mezinárodní teritoriální studia (v SIS veden pod skratkou NMTS).


Uchazeči se hlásí přímo na specializace, o které mají zájem (např. NMTS-ES, NMTS-ZES). Jelikož SIS umožňuje aktuálně podat jen jednu přihlášku v rámci NMTS oboru, uchazeči se hlásí na jednu z vybraných specializací. Následně budou kontaktováni studijním oddělením a budou mít možnost zvolit další dvě specializace v rámci oboru NMTS (tzn. uchazeč se hlásí na max. 3 specializace).


Příjimačky na specializace jsou dvoukolové:


První kolo je písemné, skládá se ze dvou částí - 1) odborně zaměřeného testu (v českém jazyce) a 2) eseje na zadané téma (v prvním cizím jazyce podle výběru uchazeče; pro Evropskou specializaci angličtina, francouzština, němčina, pro Západoevropskou specializaci angličtina, francouzština, italština, španělština).


Druhé kolo je ústní, má rovněž dvě části - 1) motivační rozpravu vycházející ze seznamu odborné četby, který uchazeč přinese ke zkoušce a 2) rozpravu ověřující obecnou orientaci uchazeče v rámci jím zvolené specializace včetně prověření úrovně znalosti druhého cizího jazyka (druhý cizí jazyk musí být jiný, než první jazyk použitý v písemné části; pro Evropskou specializaci jsou na výběr angličtina, francouzština, němčina, italština, španělština, pro Západoevropskou specializaci angličtina, francouzština, italština, španělština, němčina).


Ukázky písemných testů a seznamy doporučené literatury k příjimacím zkouškám jsou k dispozici zde pro ES a zde pro ZES.


Všeobecné informace o příjímacím řízení jsou k dispozici na stránkách fakulty.NMTS - Evropská a Západoevropská specializace (od 2016/2017)

NMTS - Evropská a Západoevropská specializace

Od akademického roku 2016/2017 je na IMS organizováno magisterské studium v novém formátu. Stávající magisterské obory (na KES Evropská studia a Západoevropská studia) se stávají specializacemi nového společného magisterského oboru Mezinárodní teritoriální studia (v SIS veden pod skratkou NMTS).


Uchazeči se hlásí přímo na specializace, o které mají zájem (např. NMTS-ES, NMTS-ZES). Jelikož SIS umožňuje aktuálně podat jen jednu přihlášku v rámci NMTS oboru, uchazeči se hlásí na jednu z vybraných specializací. Následně budou kontaktováni studijním oddělením a budou mít možnost zvolit další dvě specializace v rámci oboru NMTS (tzn. uchazeč se hlásí na max. 3 specializace).


Příjimačky na specializace jsou dvoukolové:


První kolo je písemné, skládá se ze dvou částí - 1) odborně zaměřeného testu (v českém jazyce) a 2) eseje na zadané téma (v prvním cizím jazyce podle výběru uchazeče; pro Evropskou specializaci angličtina, francouzština, němčina, pro Západoevropskou specializaci angličtina, francouzština, italština, španělština).


Druhé kolo je ústní, má rovněž dvě části - 1) motivační rozpravu vycházející ze seznamu odborné četby, který uchazeč přinese ke zkoušce a 2) rozpravu ověřující obecnou orientaci uchazeče v rámci jím zvolené specializace včetně prověření úrovně znalosti druhého cizího jazyka (druhý cizí jazyk musí být jiný, než první jazyk použitý v písemné části; pro Evropskou specializaci jsou na výběr angličtina, francouzština, němčina, italština, španělština, pro Západoevropskou specializaci angličtina, francouzština, italština, španělština, němčina).


Ukázky písemných testů a seznamy doporučené literatury k příjimacím zkouškám jsou k dispozici zde pro ES a zde pro ZES.


Všeobecné informace o příjímacím řízení jsou k dispozici na stránkách fakulty.