Členové katedry
Lidé
Členové katedry
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Členové katedry

doc. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D.

vedoucí katedry ES


Publikační činnost

Vyučované předměty

Životopis


Vystudoval evropská studia na Univerzitě Karlově a na Hamburger Universität für Wirtschaft und Politik a doktorát z mezinárodních teritoriálních studií získal na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. V minulosti pracoval jako stážista na EU Institute for Security Studies a jako výzkumný pracovník Ústavu mezinárodních vztahů v Praze a Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM.

V přednáškové a výzkumné činnosti se zabývá především zahraniční a bezpečnostní politikou Evropské unie a jejích členských států a transatlantickými vztahy. Podílel se na řadě mezinárodních i národních výzkumných projektů, například na projektu TRANSWORLD financovaném ze 7. rámcového programu Evropské unie. Byl jediným řešitelem projektu GA ČR s názvem "Česká zahraničních politika v EU".


Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.

Jean Monnet Chair Ad Personam

prorektorka UK pro evropské záležitosti

zástupkyně ředitele IMS, garantka oboru Západoevropská studia


Publikační činnost

Vyučované předměty


Zakladatelka katedry evropských (dříve západoevropských) studií. V letech 1991-1995 působila jako Visiting Professor na Bishop's and Calgary Universities v Kanadě. V roce 2002 se účastnila jako zástupce České republiky Konventu pro budoucnost Evropy. V roce 2004 obdržela od francouzského prezidenta státní vyznamenání Chevaliere de l´Ordre de national du Merite. Je rovněž nositelkou čestného titulu Jean Monnet Centre of Excellence in European Studies. Od roku 2009 je členkou vědecké rady Univerzity Karlovy a v roce 2010 se stala členkou vládní komise pro hodnocení vědy a výzkumu.

Ve svém výzkumu se zabývá evropskou integrací, procesem konstitucionalizace, rozšiřováním a institucionární reformou EU a také britským politickým systémem. Je autorkou mnoha publikací o evropské problematice, z jejích nejnovějších děl je spoluautorkou knihy Dějiny Kanady (2012).
Prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, LL.M., Ph.D.

Jean Monnet Chair in European Law

garant oborů Evropská studia a European Studies


Publikační činnost

Vyučované předměty


Zaměření: Evropské a mezinárodní právo.
PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D.


Publikační činnost

Vyučované předměty


Vystudovala západoevropská studia na Institutu mezinárodních studiích FSV UK, kde získala rovněž doktorát. Studovala také na řadě zahraničních univerzit - University of Cambridge (1999), University of Edinburgh (2000), University of Glasgow(2000/2001) a London School of Economics (2004). V roce 2004 absolvovala stáž u Skotské národní strany v britském parlamentu a o pět let později ve sdružení Europaeum, University of Oxford.

Od roku 2005 přednáší na FSV. V letech 2012-2014 působila jako předsedkyně Akademického senátu FSV UK. Je také přidruženým výzkumným pracovníkem Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM. Zabývá se politickým vývojem a historií Velké Británie(zejména tzv. keltského okraje), historií a institucemi EU, regionální politikou EU, regionalismem a nacionalismem tzv. “národů bez státu” v Evropě. Podílí se také na řešení zahraničních a tuzemských projektů, nejenom výzkumných, ale i těch, které se zaměřují na inovaci studia.


Mgr. Lucia Najšlová, Ph.D.


Publikační činnost

Vyučované předměty


Vystudovala politickou teorii na Katedře evropských studií Univerzity Komenského v Bratislavě, kde také získala doktorát. Byla stipendistkou Open Society Institute na University of Arkansas a výzkumnou pracovnicí na Univerzitě v Oslu. Působila jako šéfredaktorka časopisu Zahraničná politika a analytička think-tanku SFPA. V současnosti působí jako šéfredaktorka časopisu V4 Revue.

Zabývá se vztahy EU se státy v jihovýchodním sousedství se zaměřením na Turecko a také konceptualizací Západu, Východu a Evropy v mezinárodních vztazích.


PhDr. Ondřej Matějka, Ph.D.


Publikační činnost

Vyučované předměty

Životopis


Vystudoval západoevropská studia na Institutu mezinárodních

studiích FSV UK. Část doktorského programu v oborech moderní dějiny a sociologie náboženství absolvoval na ENS a EHESS v Paříži, dizertaci obhájil na ženevské univerzitě v roce 2012.

Zabývá se moderními politickými dějinami Francie a sociální historií náboženství ve střední Evropě v 19. a 20. století. Na IMS přednáší moderní dějiny západní Evropy a vede semináře k metodologii společenských věd.Mgr. Eliška Tomalová, Ph.D.


Publikační činnost

Vyučované předměty


Zaměření: Francie a francouzská zahraniční politika, teritoriální studia se zaměřením na ZE, kulturní politika a kutlurní diplomacie, veřejná diplomacie, evropská integrace.Mgr. Jan Váška, Ph.D.


Publikační činnost

Vyučované předměty


Vystudoval obor západoevropská studia na Institutu mezinárodních studiích FSV UK. Absolvoval semestrální stáž na University of Bath. Od roku 2005 je odborným asistentem na katedře evropských studií IMS.

Ve své disertaci se zabývá britskou zahraniční politikou za vlády New Labour. Jeho pedagogická a výzkumná činnost zahrnuje také problematiku vývoje evropské zahraniční politiky, moderních dějin západní Evropy či evropského kolonialismu.


Paul Bauer, M.A., Ph.D.


Publikační činnost

Vyučované předměty

Životopis


Vystudoval kulturní geografii na EHESS v Paříží, kde také v roce 2010 získal doktorát.

Ve svém výzkumu se zabývá transdisciplinaritou v sociálních vědách. Byl spoluřešitelem projektu Akademie věd Území a sociální paměť v českém pohraničí po roce 1990. Dále se zabývá nacionalismem, hranicemi a identitou ve střední Evropě.Mitchell Young, MA., Ph.D.


Publikační činnost

Vyučované předměty


Mitchel Young vystudoval politologii na Williams College a religionistiku na University of Chicago. Následně získal doktorát v teritoriálních studiích na Univerzitě Karlově.

Mitchell působí na katedře jako odborný asistent a vede kurzy zaměřené na politickou ekonomii a evropskou ekonomickou integraci. Ve svém výzkumu se zaměřuje na politické nástroje pro univerzitní výzkum, evaluaci a financování, správu a implementaci znalostních politik ve vyšším vzdělání a na Evropský výzkumný prostor.
Členové katedry

Členové katedry

doc. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D.

vedoucí katedry ES


Publikační činnost

Vyučované předměty

Životopis


Vystudoval evropská studia na Univerzitě Karlově a na Hamburger Universität für Wirtschaft und Politik a doktorát z mezinárodních teritoriálních studií získal na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. V minulosti pracoval jako stážista na EU Institute for Security Studies a jako výzkumný pracovník Ústavu mezinárodních vztahů v Praze a Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM.

V přednáškové a výzkumné činnosti se zabývá především zahraniční a bezpečnostní politikou Evropské unie a jejích členských států a transatlantickými vztahy. Podílel se na řadě mezinárodních i národních výzkumných projektů, například na projektu TRANSWORLD financovaném ze 7. rámcového programu Evropské unie. Byl jediným řešitelem projektu GA ČR s názvem "Česká zahraničních politika v EU".


Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.

Jean Monnet Chair Ad Personam

prorektorka UK pro evropské záležitosti

zástupkyně ředitele IMS, garantka oboru Západoevropská studia


Publikační činnost

Vyučované předměty


Zakladatelka katedry evropských (dříve západoevropských) studií. V letech 1991-1995 působila jako Visiting Professor na Bishop's and Calgary Universities v Kanadě. V roce 2002 se účastnila jako zástupce České republiky Konventu pro budoucnost Evropy. V roce 2004 obdržela od francouzského prezidenta státní vyznamenání Chevaliere de l´Ordre de national du Merite. Je rovněž nositelkou čestného titulu Jean Monnet Centre of Excellence in European Studies. Od roku 2009 je členkou vědecké rady Univerzity Karlovy a v roce 2010 se stala členkou vládní komise pro hodnocení vědy a výzkumu.

Ve svém výzkumu se zabývá evropskou integrací, procesem konstitucionalizace, rozšiřováním a institucionární reformou EU a také britským politickým systémem. Je autorkou mnoha publikací o evropské problematice, z jejích nejnovějších děl je spoluautorkou knihy Dějiny Kanady (2012).
Prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, LL.M., Ph.D.

Jean Monnet Chair in European Law

garant oborů Evropská studia a European Studies


Publikační činnost

Vyučované předměty


Zaměření: Evropské a mezinárodní právo.
PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D.


Publikační činnost

Vyučované předměty


Vystudovala západoevropská studia na Institutu mezinárodních studiích FSV UK, kde získala rovněž doktorát. Studovala také na řadě zahraničních univerzit - University of Cambridge (1999), University of Edinburgh (2000), University of Glasgow(2000/2001) a London School of Economics (2004). V roce 2004 absolvovala stáž u Skotské národní strany v britském parlamentu a o pět let později ve sdružení Europaeum, University of Oxford.

Od roku 2005 přednáší na FSV. V letech 2012-2014 působila jako předsedkyně Akademického senátu FSV UK. Je také přidruženým výzkumným pracovníkem Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM. Zabývá se politickým vývojem a historií Velké Británie(zejména tzv. keltského okraje), historií a institucemi EU, regionální politikou EU, regionalismem a nacionalismem tzv. “národů bez státu” v Evropě. Podílí se také na řešení zahraničních a tuzemských projektů, nejenom výzkumných, ale i těch, které se zaměřují na inovaci studia.


Mgr. Lucia Najšlová, Ph.D.


Publikační činnost

Vyučované předměty


Vystudovala politickou teorii na Katedře evropských studií Univerzity Komenského v Bratislavě, kde také získala doktorát. Byla stipendistkou Open Society Institute na University of Arkansas a výzkumnou pracovnicí na Univerzitě v Oslu. Působila jako šéfredaktorka časopisu Zahraničná politika a analytička think-tanku SFPA. V současnosti působí jako šéfredaktorka časopisu V4 Revue.

Zabývá se vztahy EU se státy v jihovýchodním sousedství se zaměřením na Turecko a také konceptualizací Západu, Východu a Evropy v mezinárodních vztazích.


PhDr. Ondřej Matějka, Ph.D.


Publikační činnost

Vyučované předměty

Životopis


Vystudoval západoevropská studia na Institutu mezinárodních

studiích FSV UK. Část doktorského programu v oborech moderní dějiny a sociologie náboženství absolvoval na ENS a EHESS v Paříži, dizertaci obhájil na ženevské univerzitě v roce 2012.

Zabývá se moderními politickými dějinami Francie a sociální historií náboženství ve střední Evropě v 19. a 20. století. Na IMS přednáší moderní dějiny západní Evropy a vede semináře k metodologii společenských věd.Mgr. Eliška Tomalová, Ph.D.


Publikační činnost

Vyučované předměty


Zaměření: Francie a francouzská zahraniční politika, teritoriální studia se zaměřením na ZE, kulturní politika a kutlurní diplomacie, veřejná diplomacie, evropská integrace.Mgr. Jan Váška, Ph.D.


Publikační činnost

Vyučované předměty


Vystudoval obor západoevropská studia na Institutu mezinárodních studiích FSV UK. Absolvoval semestrální stáž na University of Bath. Od roku 2005 je odborným asistentem na katedře evropských studií IMS.

Ve své disertaci se zabývá britskou zahraniční politikou za vlády New Labour. Jeho pedagogická a výzkumná činnost zahrnuje také problematiku vývoje evropské zahraniční politiky, moderních dějin západní Evropy či evropského kolonialismu.


Paul Bauer, M.A., Ph.D.


Publikační činnost

Vyučované předměty

Životopis


Vystudoval kulturní geografii na EHESS v Paříží, kde také v roce 2010 získal doktorát.

Ve svém výzkumu se zabývá transdisciplinaritou v sociálních vědách. Byl spoluřešitelem projektu Akademie věd Území a sociální paměť v českém pohraničí po roce 1990. Dále se zabývá nacionalismem, hranicemi a identitou ve střední Evropě.Mitchell Young, MA., Ph.D.


Publikační činnost

Vyučované předměty


Mitchel Young vystudoval politologii na Williams College a religionistiku na University of Chicago. Následně získal doktorát v teritoriálních studiích na Univerzitě Karlově.

Mitchell působí na katedře jako odborný asistent a vede kurzy zaměřené na politickou ekonomii a evropskou ekonomickou integraci. Ve svém výzkumu se zaměřuje na politické nástroje pro univerzitní výzkum, evaluaci a financování, správu a implementaci znalostních politik ve vyšším vzdělání a na Evropský výzkumný prostor.