Historie
O katedře
Historie
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Historie katedry

V roce 1997 byla na Fakultě sociální věd Univerzity Karlovy založena Katedra západoevropských studií. Již o dva roky později získala prestižní ocenění Jean Monnet Centre of Excellence in European Studies, a to jako první akademická instituce ve střední a východní Evropě. Zakladatelka katedry, profesorka Lenka Rovná, rovněž získala titul Jean Monnet Chair Ad Personam udělovaný Evropskou komisí akademikům, kteří se zaloužili o rozvoj evropských studií.


Katedra nabízí velkou škálu bakalářských a magisterských kurzu zabývajících se historií, politickým a právním systémem či sociálním, ekonomickým a kulturním vývojem zemí západní Evropy. V nabídce jsou také kurzy zabývající se Evropskou unií, historií její integrace a vývojem společných politik. Katedra má dva akreditované magisterské programy - západoevropská studia a evropská studia. Katedra je rovněž zapojena do doktorského programu na Institutu mezinárodních studií.


V roce 2001 byla ve spolupráci s francouzskou ambasádou v Praze slavnostně otevřena francouzská specializace, která nabízí podrobný náhled na francouzskou moderní historii, politiku či kulturu. V roce 2007 byla na podobném principu spuštěna také britská specializace. Jejího oficiálního otevření se 16. října 2007 účastnila Její královská výsost princezna Anna a velvyslankyně Spojeného království v České republice Linda Duffield. Od 1. září 2015 byla katedra přejmenována na Katedru evropských studií.


Katedra je rovněž součástí několika mezinárodních výzkumných skupin a je jedním z nejúspěšnějších pracovišť v České republice v získávání výzkumných projektů Evropské unie. Mezi projekty financované Evropskou komisí úspěšně na katedře realizované lze uvést CONNEX, TEMPUS, INTER či EULEIT. Katedra západoevropských studií je také součástí postgraduálního programu Euromasters, který je vyučován společně na osmi evropských a amerických univerzitách a jehož cílem je rozvinout předpoklady studentů pro kariéru v mezinárodních institucích, diplomacii či výzkumu. Katedra velmi úzce spolupracuje s několika zahraničními univerzitami - Science Po, Sorbonne, Université Robert Schuman Strasburg III, Universität zu Köln, Univesidad Complutense de Madrid či University of Limerick.


Historie

Historie katedry

V roce 1997 byla na Fakultě sociální věd Univerzity Karlovy založena Katedra západoevropských studií. Již o dva roky později získala prestižní ocenění Jean Monnet Centre of Excellence in European Studies, a to jako první akademická instituce ve střední a východní Evropě. Zakladatelka katedry, profesorka Lenka Rovná, rovněž získala titul Jean Monnet Chair Ad Personam udělovaný Evropskou komisí akademikům, kteří se zaloužili o rozvoj evropských studií.


Katedra nabízí velkou škálu bakalářských a magisterských kurzu zabývajících se historií, politickým a právním systémem či sociálním, ekonomickým a kulturním vývojem zemí západní Evropy. V nabídce jsou také kurzy zabývající se Evropskou unií, historií její integrace a vývojem společných politik. Katedra má dva akreditované magisterské programy - západoevropská studia a evropská studia. Katedra je rovněž zapojena do doktorského programu na Institutu mezinárodních studií.


V roce 2001 byla ve spolupráci s francouzskou ambasádou v Praze slavnostně otevřena francouzská specializace, která nabízí podrobný náhled na francouzskou moderní historii, politiku či kulturu. V roce 2007 byla na podobném principu spuštěna také britská specializace. Jejího oficiálního otevření se 16. října 2007 účastnila Její královská výsost princezna Anna a velvyslankyně Spojeného království v České republice Linda Duffield. Od 1. září 2015 byla katedra přejmenována na Katedru evropských studií.


Katedra je rovněž součástí několika mezinárodních výzkumných skupin a je jedním z nejúspěšnějších pracovišť v České republice v získávání výzkumných projektů Evropské unie. Mezi projekty financované Evropskou komisí úspěšně na katedře realizované lze uvést CONNEX, TEMPUS, INTER či EULEIT. Katedra západoevropských studií je také součástí postgraduálního programu Euromasters, který je vyučován společně na osmi evropských a amerických univerzitách a jehož cílem je rozvinout předpoklady studentů pro kariéru v mezinárodních institucích, diplomacii či výzkumu. Katedra velmi úzce spolupracuje s několika zahraničními univerzitami - Science Po, Sorbonne, Université Robert Schuman Strasburg III, Universität zu Köln, Univesidad Complutense de Madrid či University of Limerick.